Església de Sant Mamet

L’església de Sant Mamet de Riumors, existent ja l’any 1019, degué ser reconstruïda durant la primera meitat del segle XII, doncs hi ha notícia d’una consagració de l’any 1150. Segons els historiadors, aquesta església primitiva, romànica, degué quedar destruïda després dels aiguats de l’any 1421.

El temple actual, d’una sola nau de planta rectangular, no presenta elements constructius anteriors al segle XV. La reconstrucció de la nova església fou feta aprofitant materials provinents de l’església romànica. A la façana de ponent hi ha la portalada, rectangular, amb una petita fornícula sobre la llinda. La torre-campanar ocupa l’extrem septentrional de la façana -angle nord-oest de l’edifici-; és de planta quadrada, però el cos superior és octogonal. S’hi obren quatre arcades de mig punt. Acaba en una terrassa coronada per unes pilastres inclinades que s’ajunten a la part alta. L’aparell de la façana principal i la base del campanar presenta carreus ben tallats, col·locats en filades seguides, provinents de l’església del segle XII.

A la part superior dels murs laterals els carreus es barregen amb obra de pedres sense treballar. Al mur de tramuntana hi ha una porta rectangular, tapiada, i una finestra sota mateix de la teulada, que dona al terrabastall. Els murs d’aquest terrabastall corresponen a una obra de fortificació tardana que presenta algunes espitlleres.

L’interior del temple es troba arrebossat. L’actual església de Sant Mamet de Riumors és un edifici dels segles XV o XVI que ha rebut moltes reformes posteriors (segles XVIII-XIX).