SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2022, les següents subvencions pel concepte que també es detalla:

  • Despeses corrents: 32.541,40 €.

  • Noves tecnologies: 665,45 €.

  • Actuacions culturals: 5.742,60 €.

  • Camins: 900,00 €.