SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona ha concedit, dins el programa de subvencions Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2021, les següents subvencions pel concepte que també es detalla:

 

  • Despeses corrents: 32.541,00 €.
  • Noves tecnologies: 665,45 €.
  • Actuacions culturals: 5.742,60 €.
  • Camins: 900,00 €.