Subvenció Diputació de Girona

El servei d’esports de la Diputació de Girona ha concedit  una subvenció d’import 4.800 € per a millora equipaments esportius.