Subvencions Diputació de Girona 2023

La Diputació de Girona ha concedit, en aquest Ajuntament, diverses subvencions:

  • Import de 21.441,40 € per a destinar-la a despeses corrents, camins.
  • Import de 12.000,00 € per a destinar-la a despeses d’inversió.
  • Import de 5.742,60 € per a destinar-la a despeses culturals.
  • Import de 665,45 € per a destinar-la a noves tecnologies.
  • Import de 4.800,00€ per a destinar-la a condicionament i millora d’instal·lacions esportives.
  • Import de 390,00 € per a destinar-la a activitats de promoció de l’activitat física.
  • Import de 20.854,11 € fons extraordinari 2023.
  • Import de 90.000,00 € per al condicionament d’equipaments municipals: ampliació el centre cívic i millora i adequació de la sala polivalent.